Dorpsraad Vriescheloo - Home
 

Home

 De Dorpsraad Vriescheloo wordt gevormd door een groep vrijwilligers en heeft ten doel:

  • Het bevorderen van de leefbaarheid in het dorp Vriescheloo;
  • Het verrichten van alle handelingen, die het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Om aan dit doel invulling te kunnen geven is de dorpsraad o.a. gesprekspartner van het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad van de gemeente Westerwolde, de gebiedsregisseur en Staatsbosbeheer.
Gevraagd en ongevraagd adviseren wij deze partijen en/of brengen bij hen zaken, die het algemeen belang dienen, ter sprake.
Hierbij valt te denken aan onderhoud van de wegen en paden, verduurzaming, woningbouw, toegankelijkheid Engbert Drenthbos, behoud dorpshuis, e.d.

De dorpsraad is lid van Groninger Dorpen.
Groninger Dorpen is een koepel van alle buurt- en dorpshuizen en dorpsorganisaties in de provincie Groningen.
In het geval van complexe en minder complexe zaken kan een beroep gedaan worden op de in de Groninger Dorpen aanwezige kennis.

Hulp op afstand is fijn, maar hulp vanuit het dorp zelf is beter.
De dorpsraad is daarom doorlopend op zoek naar inwoners van Vriescheloo die hun steentje willen bijdragen aan de leefbaarheid in dit mooie dorp.

Bent u geïnteresseerd neem dan contact op met een van de leden van de dorpsraad